نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
نحوه ی ساخت محلول حباب ساز غول پیکر [ ] بیشتر... PDF

وسایل ومواد مورد نیاز :


1: قالب و اهرم حباب ساز خانواده با هوش من .

2: هشت لیوان آب (حتی المقدور آب مقطر باید استفاده شود و یا آب جوش)

3: یک لیوان مایع شوینده (حتی المقدور از تاید و یا صابون گلیسرین استفاده شود)

4: چهار قاشق چایخوری گلیسرین .

5: چهار حبه قند (و مقدار معادل شکر)

6: دو قاشق چای خوری روغن نارگیل و یا روغن ذرت (الزامی نیست، اما وجودش حالت کشسانی حباب را ایده آل مینماید)

مرحله یک


پس از ترکیب مواد در آب ؛ مایع حاصله را به مدت بیست و چهار ساعت در یخچال قرار دهید .

مرحله دو


شرایط ایده آل برای داشتن حباب دمایی کمتر از دمای اتاق (در هوای خنک) به دست میاید.

مرحله سه


در صورتی که نتیجه ی کار محلول حبابی باشد که کمتر از 5 ثانیه ثبات داشته باشد ، باید مقدار قند بیشتری را به

محلول اضافه کرد و در صورت حالت ارتجاعی کمتر از 1 متر ، باید کمی گلی سریل بیشتری به محلول اضافه کرد .


محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: جمعه 10 مهر, 1394 [18:09:51 ] توسط نورصالحی تعداد بازدید ها: 1072