نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:نورصالحی
آخرین ورود به سیستم:پنج‌شنبه 09 اردیبهشت 1400 [06:16]
نام حقیقی:علی نورصالحی
امتیاز:38,281
مقطع تحصیلی:لیسانس متالورژی
زمینه علاقه:دانشنامه, محصول
زمینه های فعالیت مستقیم:دانشنامه, محصول
تایید مستقیم:دانشنامه, محصول
  مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه: