نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:علیرضا ذاکری
آخرین ورود به سیستم:سه‌شنبه 06 مهر 1400 [10:53]
نام حقیقی:علیرضا ذاکری
امتیاز:50,444.5
مقطع تحصیلی:فوق لیسانس روانشناسی شخصیت
زمینه علاقه:دانشنامه, محصول
زمینه های فعالیت مستقیم:دانشنامه, محصول
تایید مستقیم:دانشنامه, محصول
  مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه: