نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
::{FANCYTABLE(border=0)}
~W:400 ~|~ ~W:300~ |~|
{PRODUCTINFO(productCode=1000000152180)}
{PRODUCTINFO} ~|~ {picture imageId="21408" width=500 link=magnify}
{FANCYTABLE}::
{FANCYTABLE(border=0)}
@#20:توضیحات#@
این اسباب بازی از نوع اسباب بازی های فکری به شمار می آید و می تواند اوقات خوشی
را برای کودک دلبند شما فراهم نماید. کودکان شما می توانند ساعت ها سرگرم بازی کردن
با این ساختنی دوست داشتنی شوند.بازی کردن با اسباب بازی ای که ساخته ی خود کودکان
است برای آن ها لذتی بیشمار را به همراه می آورد. آن ها میتوانند با سرهم کردن قطعه های
ساختنی به یک سه چرخه ی جالب برسند و مدت ها با آن بازی کنند. این کار به آن ها حس
اعتماد به نفس می دهد و آن ها را برای به انجام رساندن ساختنی های دیگر تشویق می کند.
~|~
@#20:محتویات:#@
شامل 2 عدد سه چرخه :
یک عدد سه چرخه طرح دخترانه
یک عدد سه چرخه طرح پسرانه

~|~
@#20:مبانی علمی#@
آشنایی با سطح بالاتر از مکانیزم حرکتی
آشنایی با ابزار آلات فنی
ایجاد انگیزه ساخت وساز
|~|
{picture imageId="21406" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21409" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21405" width=300 link=magnify}


|~|
@#20:چگونه بسازیم :#@
@#16:بروشور راهنمای ساخت محصول:#@
@#16:صفحه 1#@
~|~
@#16:صفحه 2#@
~|~
@#16:صفحه 3#@
|~|{picture imageId="21465" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21466" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21468" width=300 link=magnify}
|~|
@#16:صفحه 4#@
~|~
@#16:صفحه 5#@
~|~
@#16:صفحه 6#@
|~|

{picture imageId="21467" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21470" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21471" width=300 link=magnify}

|~|
@#16:صفحه 7#@
~|~
@#16:صفحه 8#@
|~|

{picture imageId="21469" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21464" width=300 link=magnify}

|~|
@#20:چگونه بسازیم :#@
@#16:بروشور راهنمای ساخت محصول:#@
@#16:صفحه 1#@
~|~
@#16:صفحه 2#@
~|~
@#16:صفحه 3#@
|~|{picture imageId="21476" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21473" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21475" width=300 link=magnify}
|~|
@#16:صفحه 4#@
~|~
@#16:صفحه 5#@
~|~
@#16:صفحه 6#@
|~|

{picture imageId="21474" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21478" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21479" width=300 link=magnify}

|~|
@#16:صفحه 7#@
~|~
@#16:صفحه 8#@
|~|

{picture imageId="21477" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21472" width=300 link=magnify}{FANCYTABLE}

__@#20:محصولات مشابه#@__
((ربات گاو چرخ دنده ای))
((ربات گوریل چرخ دنده ای))
((ربات عنکبوت چرخ دنده ای))