نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
::{FANCYTABLE(border=0)}
~W:400 ~|~ ~W:300~ |~|
{PRODUCTINFO(productCode=2000000105642)}
{PRODUCTINFO} ~|~ {picture imageId="21426" width=450 link=magnify}
{FANCYTABLE}::
((جزییات:کیت ساخت روبومکانیک زرافه|.))

{FANCYTABLE(border=0)}
@#20:توضیحات#@
امروزه ربات ها یکی از بهترین اسباب بازی ها برای رشد خلاقیت ، قدرت
تجسم فضایی،دست ورزی،افزایش توانمندی محاسبات ریاضی وهیجانات
مثبت کودکان و نوجوانان می باشند. در کل ربات2در1 زرافه و گاری چینی
به عنوان جایزه، کادوی تولد، عیدی یا هدیه گزینه ای بسیار مناسب است .


~|~
@#20:چگونه انجام می دهید#@
این ربات مکانیزم جالبی دارد که با یک اهرم شروع به حرکت میکند پاهای
جلویی این ربات به صورت چرخدنده است که به صورت دست ربات عمل
میکند به این صورت که وقتی ربات به جلو حرکت میکند چرخدنده میچرخد
و دست هایی که بر روی چرخدنده قرار دارد نمیگذارد ربات به سمت عقب
برگردد و باعث میشود که رو به جلو برود همانطور که در عکس میبینید.
~|~
@#20:مبانی علمی#@
آشنایی با سطح بالاتر از مکانیزم حرکتی
آشنایی با ابزار آلات فنی
ایجاد انگیزه ساخت وساز
|~|

{picture imageId="21426" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21425" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21423" width=300 link=magnify}
|~|
@#20:چگونه بسازیم :#@
@#16:بروشور راهنمای ساخت محصول:#@
@#16:صفحه 1#@
~|~
@#16:صفحه 2#@
~|~
@#16:صفحه 3#@
|~|{picture imageId="21463" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21455" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21460" width=300 link=magnify}
|~|
@#16:صفحه 4#@
~|~
@#16:صفحه 5#@
~|~
@#16:صفحه 6#@
|~|

{picture imageId="21457" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21459" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21458" width=300 link=magnify}

|~|
@#16:صفحه 7#@
~|~
@#16:صفحه 8#@
|~|

{picture imageId="21456" width=300 link=magnify} ~|~ {picture imageId="21454" width=300 link=magnify}


{FANCYTABLE}@#20:محصولات مشابه#@

((ربات گاو چرخ دنده ای))
((ربات گوریل چرخ دنده ای))
((ربات عنکبوت چرخ دنده ای))