نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4
 افزودن به سبدسفارش

موشکی درست کنید که پس از پرتاب، به سمت شما برگردد!

  • طبقه بندی: استعدادیابی و پرورش خلاقیت

  • رده سنی از: 5 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000102948

  • قیمت: 20,000 ریال


وسایل مورد نیاز:


- کاغذ A4
موشک رفت و برگشت

مراحل انجام
گام اول:

یک سمت کاغذ را به صورت مثلثی تا کنید.
موشک رفت و برگشت
گام دوم:

قسمت مثلثی را تا کنید.
موشک رفت و برگشت
گام سوم:

گوشه های کاغذ را تا وسط کاغذ تا کنید و لبه مثلث اولیه را به بالا برگردانید.
موشک رفت و برگشت


گام چهارم:

موشک را از وسط به سمت داخل تا کنید.
موشک رفت و برگشت

گام پنجم:

بال های موشک را درست کنید و در آخر لبه ی تیز بالها را مانند تصویر به سمت داخل خم کنید. با پرتاب موشک، پس از طی مسیر دایره ای شکل ، موشک به سمت شما بر میگردد .
موشک رفت و برگشت


 افزودن به سبدسفارش

موشکی درست کنید که پس از پرتاب، به سمت شما برگردد!

  • طبقه بندی: استعدادیابی و پرورش خلاقیت

  • رده سنی از: 5 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000102948

  • قیمت: 20,000 ریال<br><br><br><br><br><br>
وسایل مورد نیاز:
<br>
- چای کیسه ای

- بشقاب

- کبریت
چای کیسه ای 13


<br><br>
مراحل انجام

<br><br><br><br> <br><br>
گام اول:

منگنه و نخ چای را بدون اینکه کیسه چای پاره

شود، باز کنید.
چای کیسه ای 13
<br><br><br><br> <br><br>

گام دوم:

کیسه چای را باز کنید.
چای کیسه ای 12
<br><br><br><br> <br><br>

گام سوم:

چای داخل کیسه را خالی کنید.
چای کیسه ای 14
<br><br><br> <br>

گام چهارم:

کیسه چایی را با انگشتان دست باز کنید تا شبیه

یک استوانه تو خالی شود.
چای کیسه ای 15
<br><br><br><br>
گام آخر:

استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و

دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت

موشک خود را از قسمت بالای آن روشن کنید.
چای کیسه ای 16
<br><br><br> <br>

حالا شمارش معکوس را شروع کنید.

10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،
چای کیسه ای 17
<br><br><br>

آتش......

موشک شما به پرواز در می آید.
چای کیسه ای 18موشک چای کیسه ایدریافت:

<br>
در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.
<br>
وزن کیسه چـای بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.
<br>
آتش باعث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه
<br>
وزن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از روی میز جدا می شود
<br>
و به هوا می رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن است، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که
<br>
سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.

<br>

آزمایش یک
<br>
بالن آرزو4914


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s