نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
 افزودن به سبدسفارش

یک توپ ضد استرس بسازید و از بازی کردن با آن لذت ببرید

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100784

  • قیمت: 20,000 ریال

وسایل مورد نیاز:


- آب

- قاشق

- قیف

- بادکنک

- توری

- آرد ذرت
فشارکی

مراحل انجام
گام اول:

یک الی دو قاشق آرد ذرت داخل بادکنک بریزید.
فشارکی
گام دوم:

داخل بادکنک آب بریزید.
فشارکیگام سوم:

توری را به دور بادکنک گره بزنید.
فشارکی


گام چهارم:

بادکنک را فشار دهید،می بینید که بادکنک از سوراخ های توری بیرون می ریزد.biggrin
فشارکی.آیا با آرد معمولی هم این کار امکان پذیر است؟ افزودن به سبدسفارش

یک توپ ضد استرس بسازید و از بازی کردن با آن لذت ببرید

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100784

  • قیمت: 20,000 ریال

وسایل مورد نیاز:


- چای کیسه ای

- بشقاب

- کبریت
چای کیسه ای 13

مراحل انجام
گام اول:

منگنه و نخ چای را بدون اینکه کیسه چای پاره

شود، باز کنید.
چای کیسه ای 13
گام دوم:

کیسه چای را باز کنید.
چای کیسه ای 12
گام سوم:

چای داخل کیسه را خالی کنید.
چای کیسه ای 14


گام چهارم:

کیسه چایی را با انگشتان دست باز کنید تا شبیه

یک استوانه تو خالی شود.
چای کیسه ای 15

گام آخر:

استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و

دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت

موشک خود را از قسمت بالای آن روشن کنید.
چای کیسه ای 16


حالا شمارش معکوس را شروع کنید.

10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،
چای کیسه ای 17

آتش......

موشک شما به پرواز در می آید.
چای کیسه ای 18موشک چای کیسه ایدریافت:در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.


وزن کیسه چـای بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.


آتش باعث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه


وزن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از روی میز جدا می شود


و به هوا می رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن است، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که


سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.
آزمایش یک


بالن آرزو4914


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s