نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:13
 افزودن به سبدسفارش

یک توپ ضد استرس بسازید و از بازی کردن با آن لذت ببرید

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100784

  • قیمت: 20,000 ریال

وسایل مورد نیاز:


- آب

- قاشق

- قیف

- بادکنک

- توری

- آرد ذرت
فشارکی

مراحل انجام
گام اول:

یک الی دو قاشق آرد ذرت داخل بادکنک بریزید.
فشارکی
گام دوم:

داخل بادکنک آب بریزید.
فشارکیگام سوم:

توری را به دور بادکنک گره بزنید.
فشارکی


گام چهارم:

بادکنک را فشار دهید،می بینید که بادکنک از سوراخ های توری بیرون می ریزد.biggrin
فشارکی.آیا با آرد معمولی هم این کار امکان پذیر است؟ افزودن به سبدسفارش

یک توپ ضد استرس بسازید و از بازی کردن با آن لذت ببرید

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100784

  • قیمت: 20,000 ریال

وسایل مورد نیاز:


- آب

- قاشق

- قیف

- بادکنک

- توری

- آرد ذرت
فشارکی

مراحل انجام
گام اول:

یک الی دو قاشق آرد ذرت داخل بادکنک بریزید.
فشارکی
گام دوم:

داخل بادکنک آب بریزید.
فشارکیگام سوم:

توری را به دور بادکنک گره بزنید.
فشارکی


گام چهارم:

بادکنک را فشار دهید،می بینید که بادکنک از سوراخ های توری بیرون می ریزد.biggrin
فشارکی.آیا با آرد معمولی هم این کار امکان پذیر است؟ .
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s