نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{PRODUCTINFO(productCode=1000000114157)}
{PRODUCTINFO}


{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle: توضیحات

{FANCYTABLE(border=0)}

!توضیحات

آینه چسبان قابلیت این را دارد که شما هر جای مختلفی که خواستید

بچسبانید واز آن استفاده کنید. فقط دقت بکنید این اینه را روی سطوح

صاف بچسبانید تا تصاویر را درست نشان دهد.

~|~
{picture imageId="7377" width=450}
{FANCYTABLE}

tabTitle: فیلم


درصورت عدم نمایش فیلم :


1- نرم افزار VLC را از این لینک [http://www.videolan.org/vlc/index.html] دانلود کنید ( هماهنگ با مرورگر های Mozilla و Internet Explorer )


2- به این لینک [https://www.google.com ] مراجعه کنید


{MEDIA(fileIds=5 ,width=600 ,height=400 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA}

tabTitle: محصولات مشابه یا مرتبط

__محصولات مشابه__

(( آویز کریر جغد آینه دار skip-hop))

(( آینه تبلیغات))

(( حلزون آینه دار موزیکال))

{TABBEDCONTENT}