نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

انجمن ها

[ باشگاه رباتیک  کشاورزی  زیست شناسی  نجوم  عمومی  کارگاه های استعدادیابی  دانش آموزان مدرسه کنی اسلامی  آینده من  پروژه من / مسابقات  تولید محصول (خودتان بسازید)  ]

نام مطالب ارسال ها امتیاز آخرین عناوین فعال انجمن بازدید
باشگاه رباتیک 31 32 0.014 23140
کشاورزی 38 39 0.034
مطالب خواندنی! مبینا عظیم بیک   دوشنبه 25 اسفند 1399 [06:36]
12795
زیست شناسی 23 26 0.011
نیمکره های فعال مغز در افراد زهرا باقرکاظمی   یکشنبه 17 اسفند 1399 [11:19]
19107
نجوم 16 22 0.008 17631
عمومی
[درصف: 104]
34 46 0.011
سوال برای سفارش

ناشناس   سه‌شنبه 30 فروردین 1401 [07:25]
در رابطه با خرید جرخ سفالگری

علیرضا ذاکری   چهارشنبه 23 تیر 1400 [10:24]
اسپیروگراف (از طریق تماس با ما) ناشناس   پنج‌شنبه 09 اردیبهشت 1400 [18:57]
764342
کارگاه های استعدادیابی 43 127 0.036
دیافراگم محمد طاها مرید سادات   شنبه 01 آبان 1400 [13:47]
آقای عرفان ایلدرآبادی مهسا صفایی   یکشنبه 04 مهر 1400 [10:55]
آقای مهدی سالم مهسا صفایی   یکشنبه 04 مهر 1400 [10:54]
113184
دانش آموزان مدرسه کنی اسلامی 3 6 0.008
پاسخ به گلایدر

گلایدر

علیرضا ذاکری   چهارشنبه 28 مهر 1400 [05:47]
رباتیک و هوافضا

علیرضا ذاکری   یکشنبه 25 مهر 1400 [12:25]
علیرضا ذاکری - مربی علیرضا ذاکری   شنبه 17 مهر 1400 [06:10]
4529
آینده من 89 115 0.048 50704
پروژه من / مسابقات 25 50 0.014
لیست پروژه های استعدادیابی علیرضا ذاکری   چهارشنبه 09 آذر 1401 [10:08]
48565
تولید محصول (خودتان بسازید) 67 110 0.031 72521