نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
خلاقیت: شمع عجیب [ ◆  خاموش شدن عجیب شمع ] بیشتر... PDF

 افزودن به سبدسفارش

شمعی که با وجود هوا، باز هم خاموش می شود

  • طبقه بندی: استعدادیابی و پرورش خلاقیت


  • بارکد: 2000000100173

  • قیمت: 20,000 ریال
وسایل مورد نیاز:


- شمع بلند

- لیوان شیشه ای

- فندک

- قوطی کبریت یا هر چیزی که روی هم چیده شود

- بشقاب
شمع عجیب

مراحل انجام

گام اول:

شمع را روشن کنید و در بشقاب بچسبانید.
شمع عجیب
گام دوم:

دو طرف شمع قوطی کبریت ها را قرار دهید و شمع را روشن کنید.لیوان را از سرش روی قوطی های کبریت قرار دهید.
می بینید بعد چند ثانیه شمع خاموش می شود.
شمع عجیب
گام سوم:

این سری در هر طرف دو قوطی کبریت بگذارید و همان کار انجام دهید.می بینید با چند ثانیه تاخیر نسبت به مرحله قبل شمع
خاموش می شود.
شمع عجیب
گام چهارم:

این کار را تا هر چند تا قوطی کبریت انجام دهید تا زمانی که فقط سر شمع بیرون باشد.
شمع عجیبگام آخر:

دوباره شمع خاموش می شود!!!!
شمع عجیبدر این آزمایش به وضوح تاثیر وجود اکسیژن را در روشن ماندن شعله شمع مشاهده می کنیم.


یکی از سه شرط اساسی برای سوختن چیزی وجود اکسیژن هواست،در این آزمایش اگر لیوان را بدون قوطی کبریت ها روی شمع قرار دهیم به دلیل تمام شدن اکسیژن هوا شمع خاموش


می شود و این اتفاق عجیبی نیست. اتفاق عجیب در این آزمایش این است که وقتی قوطی کبریت ها را در دوطرف لیوان قرار می دهیم و اجازه می دهیم هوا جریان داشته باشد باز هم


شمع خاموش می شود.چرا با وجود جریان هوا باز آتش خاموش می شود؟خاموش شدن دوباره شمع به خاطر کربن دی اکسید باقی مانده در داخل لیوان می باشد که با وجود ایجاد کردن


فضای کافی برای جریان هوا، باز هم شمع خاموش را خاموش می کند.

محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: شنبه 20 مرداد, 1397 [12:18:56 ] توسط فاطمه ترکاشوند تعداد بازدید ها: 2111