نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
خلاقیت: رقص رنگ ها خلاقیت: رقص رنگ ها [ ◆  رنگ در شیر ] بیشتر... PDF

 افزودن به سبدسفارش

به تماشای بازی رنگ ها در شیر بنشینید

  • طبقه بندی: استعدادیابی و پرورش خلاقیت

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100258

  • قیمت: 20,000 ریال


وسایل مورد نیاز:

- مقداری شیر

- بشقاب پلاستیکی

- گوش پاک کن

- چند رنگ متفاوت مانند قرمز، زرد، آبی و ...

- قطره چکان

- مایع ظرف شویی
رنگ در شیرمراحل انجام


گام اول:

مقداری شیر درون بشقاب بریزید.
رنگ در شیر


گام دوم:

مقداری از رنگ بنفش را گوشه بشقاب بریزید.
رنگ در شیرگام سوم:

این بار مقداری از رنگ آبی را درون بشقاب بریزید.
رنگ در شیرگام چهارم:

مقداری از رنگ زرد را هم در بشقاب بریزید.
رنگ در شیر


گام پنجم:

یک سر گوش پاک کن را آغشته به مایع ظرف شویی کنید.
رنگ در شیر


گام ششم:

گوش پاک کن را روی رنگ ها قرار دهید و ثابت نگه دارید.
جوشش رنگ ها را با دقت مشاهده کنید
رنگ در شیرمحمد حسین موسوی منش _ 6 ساله _ شعبه نگین ظفر :دریافت این ویدیومهسا فلاح دار - 9ساله - روشنا :


دریافت این ویدیو


دریافت این ویدیواین آزمایش چگونه کار می کند؟


درصد زیادی از شیر را آب تشکیل می دهد اما شامل موادی همچون ویتامین مواد معدنی ، پروتین و همچنین ذرات


ریز چربـی می باشد که در محلول شیر قرار دارد.چربی و پروتین ها نسبت به تغییرات در محلول اطـراف خود ( شیـر )


حساس هستند.


به هـم ریختـن رنگ ها به دلیـل خاصیت شیمیـایـی قطـره مایـع ظرفشویـی است. چـرا که ویژگی های دو قطبی مایع


ظرفشویی باعث تضعیف ترکیب های شیمیایی می شود که پروتین ها و چربی ها را درمحلول کنار هم حفظ می کند.


یکـی از قطب هـای مایع ظرفشویـی یا همان هیدروفلیـک (جاذب آب)در آب حـل شده و قطب دیگر هیدروفوبیک (دافع


آب) به توده های چربی در شیر می چسبند. به همین دلیل است که چنین حالت جالبی بوجود می آید.


مولـکـول هـای چـربـی درمسیـر مولکولهای مایع ظرفشویی تجمع کرده با آنها ترکیب شده و پیوند می خورند. در طول


حرکـت همـه این مـولکولهـای چربـی مولکولهـای رنگی همراه با حرکت مولکولهای چربی حرکت می کنند و ما را قادر


می سازند تا حرکت های غیر قابل مشاهده مولکولها را ببینیم. زمانی که مایع ظرفشویی کم کم با تمام شیر ترکیب


می شود این عمل کمتر و کمتر شده تا در نهایت خاتمه می یابد.


سعی کنید با اضافه کردن قطره ای دیگر از مایع ظرفشویی ببینید آیا جابجایی بیشتری رخ می دهد یا خیر؟ اگر چنین


باشد پس شما کشف کرده اید که هنوز هم مولکولهای چربی ای وجود دارند که به دنبال مولکولهای رنگی هستند تا


با آنها ترکیب شوند. یک قطره دیگر از مایع ظرفشویی را اضافه کنید واین آزمایش را انجام دهید.

محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: یکشنبه 17 تیر, 1397 [08:32:45 ] توسط زهرا سادات تعداد بازدید ها: 1549