نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
علی آقا: حیات فرازمینی/قسمت 6 یکشنبه 20 خرداد 1397 [10:41]
خب گفتیم که آب یخ زده در سرتاسر جهان وجود داره.
اما برای پیدا کردن آب به صورت مایع باید جایی را پیدا کنیم که درجه حرارت مناسب را داشته باشه.
اطراف هر ستاره ناحیه ای هست که نه زیاد داغ است نه زیاد سرد.
اطراف خورشید ما هم دو سیاره وجود دارند که در این ناحیه هستند. زمین و مریخ


نجوم


نجوم


ربات ها از سال 1970 در حال جستجوی مریخ هستند ولی هنوز آثاری از حیات پیدا نکردند.

نجوم


ربات کاوشگر ناسا زیر سطح مریخ این نمک ها را کشف کرد که به وسیله تماس با آب به وجود آمده است.

نجوم


تصویر برداری ماهواره ای مناطقی را پیدا کرده است که نشان میدهد که در اثر حرکت رودخانه یا اقیانوسی به وجود آمده اند.

نجوم


یعنی ممکن است هنوز رطوبتی موجود باشد که بتونه امکان شکل گیری حیات رو فراهم کنه.

نجوم


نجوم


اما حتی اگر مریخ هم فاقد حیات باشد هنوز جاهای دیگری برای گشتن به دنبال آب مایع وجود دارد.
یکی از این موارد حدود 50 میلیون کیلومتر با مریخ فاصله دارد.
قمری سحر آمیز که به دور سیاره بزرگ مشتری میگردد و نامش اروپاست.


نجوم


اروپا بسیار کوچک است. کمتر از 3000کیلومتر قطر دارد و بسسیار سرد است. منفی 260 درجه.
همه سطح آن از یخی که شاید حدود 25کیلومتر قطر داشته باشد پوشیده شده است.


نجوم


اما اروپا ممکن است دارای منبع گرمایی مخفی در زیر سطحش باشید.