نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
آینده من [ لیست انجمن ها ]
انجمن ->آینده من (مدیر: سمانه حکم ابادی)
در متن
پرش به انجمن


  ارسال های در صف: 0  

نوع شمایل عنوان نویسنده پاسخ ها تعداد بازدیدها امتیاز آخرین پاسخ
چسبان
 
آرزوی من
آرزوهامون رو به اشتراک و قضاوت بزاریم...
علیرضا ذاکری 4
516
0.00
آرزوی شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
samanehokm 0
100
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
80
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
94
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
86
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
106
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
107
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
108
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
117
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
121
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
108
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
109
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
109
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
100
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
109
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
97
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
118
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
111
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
107
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
110
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
120
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
134
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
109
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
112
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
110
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
125
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
168
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
129
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
122
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
127
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
132
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
135
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
129
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
133
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
155
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
147
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
155
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
150
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
150
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
180
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
188
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
166
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
165
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
156
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
172
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
160
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
165
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
181
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
181
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
188
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
171
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
195
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
180
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
174
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
169
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
208
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
173
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
201
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
200
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
201
0.00  
عادی
 
ناشناس 1
215
0.00
کارگاه های استعدادیابی علیرضا ذاکری 1399/04/19
عادی
 
من زرافه نیستم!
من یک موجود منحصر به فرد هستم ...
مهدی سالم 1
330
0.00
من هم زرافه نیستم علیرضا ذاکری 1399/03/18
عادی
 
صفحه پیشنهادی جدید سایت
آنچه که پیشنهاد میشود در سایت قرار گیرد
علیرضا ذاکری 0
276
0.00  
عادی
 
نجم الدین 0
482
0.00  
عادی
 
مهدی سالم 0
356
0.00  
عادی
 
آخه چه آرزویی؟
مخالفم باهاتون...
ناشناس 1
421
0.00
آرزوهای مهم ما علیرضا ذاکری 1397/03/29
عادی
 
زهرا عزتی 4
576
0.00
. ابوالفضل 1397/03/12
عادی
 
ناشناس 1
401
0.00
آرزوهای شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
417
0.00  
عادی
 
زهرا عزتی 1
430
0.00
قانون جذب علیرضا ذاکری 1396/10/22
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 1
453
0.00
آرزو های فراموش "نشده" زهرا عزتی 1396/10/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
428
0.00  
عادی
 
حل مساله به روش انیشتین
انیشتین چطور مسائل سخت را حل میکرد؟
علیرضا ذاکری 0
477
0.00  
عادی
 
آرزوی من
یک خاطره از کلاسم در مدرسه
علیرضا ذاکری 0
475
0.00  
عادی
 
انتخاب
زندگی ما حاصل انتخابهای ماست
علیرضا ذاکری 0
460
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
521
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 2
536
0.00
سرکار خانم عزتی علیرضا ذاکری 1396/04/11
آگهی
 
راه اندازی تابلوی آرزوها
تابلوی آرزوها در محل اصلی باشگاه خلاقیت راه اندازی شد
علیرضا ذاکری 4
555
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/04/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
568
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
496
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
557
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
508
0.00  
هیجانی
 
انتخاب آرزوها
چطور ارزوها را برای تابلوی آرزوها انتخاب کنیم و بنویسیم؟
علیرضا ذاکری 4
576
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 2
575
0.00
خودت را دوست داشته باش علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 0
512
0.00  
عادی
 
چشم انداز آرزوها
در آینده میخواهیم به چه جایگاهی برسیم؟
علیرضا ذاکری 0
519
0.00  
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 0
554
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
547
0.00  
آگهی
 
علیرضا ذاکری 0
543
0.00  
صفحه: 1/5  [بعدی]
1   2   3   4   5  

ارسالها را نمایش بده: