نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
آینده من [ لیست انجمن ها ]
انجمن ->آینده من (مدیر: سمانه حکم ابادی)
در متن
پرش به انجمن


  ارسال های در صف: 0  

نوع شمایل عنوان نویسنده پاسخ ها تعداد بازدیدها امتیاز آخرین پاسخ
چسبان
 
آرزوی من
آرزوهامون رو به اشتراک و قضاوت بزاریم...
علیرضا ذاکری 4
408
0.00
آرزوی شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
samanehokm 0
6
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
10
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
18
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
22
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
30
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
32
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
32
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
30
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
23
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
24
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
29
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
24
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
30
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
29
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
27
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
29
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
36
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
36
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
30
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
32
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
30
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
48
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
75
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
55
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
51
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
49
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
50
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
56
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
53
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
56
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
78
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
68
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
72
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
70
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
73
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
82
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
95
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
81
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
72
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
74
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
78
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
73
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
68
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
85
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
81
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
83
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
85
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
102
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
92
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
83
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
86
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
104
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
88
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
94
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
98
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
98
0.00  
عادی
 
ناشناس 1
116
0.00
کارگاه های استعدادیابی علیرضا ذاکری 1399/04/19
عادی
 
من زرافه نیستم!
من یک موجود منحصر به فرد هستم ...
مهدی سالم 1
237
0.00
من هم زرافه نیستم علیرضا ذاکری 1399/03/18
عادی
 
صفحه پیشنهادی جدید سایت
آنچه که پیشنهاد میشود در سایت قرار گیرد
علیرضا ذاکری 0
168
0.00  
عادی
 
نجم الدین 0
385
0.00  
عادی
 
مهدی سالم 0
264
0.00  
عادی
 
آخه چه آرزویی؟
مخالفم باهاتون...
ناشناس 1
321
0.00
آرزوهای مهم ما علیرضا ذاکری 1397/03/29
عادی
 
زهرا عزتی 4
476
0.00
. ابوالفضل 1397/03/12
عادی
 
ناشناس 1
295
0.00
آرزوهای شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
319
0.00  
عادی
 
زهرا عزتی 1
332
0.00
قانون جذب علیرضا ذاکری 1396/10/22
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 1
362
0.00
آرزو های فراموش "نشده" زهرا عزتی 1396/10/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
336
0.00  
عادی
 
حل مساله به روش انیشتین
انیشتین چطور مسائل سخت را حل میکرد؟
علیرضا ذاکری 0
365
0.00  
عادی
 
آرزوی من
یک خاطره از کلاسم در مدرسه
علیرضا ذاکری 0
379
0.00  
عادی
 
انتخاب
زندگی ما حاصل انتخابهای ماست
علیرضا ذاکری 0
369
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
424
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 2
433
0.00
سرکار خانم عزتی علیرضا ذاکری 1396/04/11
آگهی
 
راه اندازی تابلوی آرزوها
تابلوی آرزوها در محل اصلی باشگاه خلاقیت راه اندازی شد
علیرضا ذاکری 4
459
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/04/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
472
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
399
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
459
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
405
0.00  
هیجانی
 
انتخاب آرزوها
چطور ارزوها را برای تابلوی آرزوها انتخاب کنیم و بنویسیم؟
علیرضا ذاکری 4
482
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 2
451
0.00
خودت را دوست داشته باش علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 0
421
0.00  
عادی
 
چشم انداز آرزوها
در آینده میخواهیم به چه جایگاهی برسیم؟
علیرضا ذاکری 0
425
0.00  
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 0
450
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
454
0.00  
آگهی
 
علیرضا ذاکری 0
435
0.00  
صفحه: 1/5  [بعدی]
1   2   3   4   5  

ارسالها را نمایش بده: