نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
آینده من [ لیست انجمن ها ]
انجمن ->آینده من (مدیر: سمانه حکم ابادی)
در متن
پرش به انجمن


  ارسال های در صف: 0  

نوع شمایل عنوان نویسنده پاسخ ها تعداد بازدیدها امتیاز آخرین پاسخ
چسبان
 
آرزوی من
آرزوهامون رو به اشتراک و قضاوت بزاریم...
علیرضا ذاکری 4
457
0.00
آرزوی شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
samanehokm 0
53
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
42
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
47
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
46
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
59
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
62
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
65
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
70
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
71
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
67
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
70
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
55
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
59
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
66
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
61
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
70
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
63
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
60
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
62
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
76
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
81
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
65
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
71
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
66
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
84
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
121
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
90
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
86
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
87
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
92
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
92
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
90
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
95
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
116
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
107
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
116
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
108
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
110
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
127
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
138
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
120
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
118
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
113
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
117
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
108
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
116
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
134
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
131
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
130
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
130
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
143
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
136
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
128
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
127
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
155
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
130
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
150
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
145
0.00  
عادی
 
samanehokm 0
142
0.00  
عادی
 
ناشناس 1
161
0.00
کارگاه های استعدادیابی علیرضا ذاکری 1399/04/19
عادی
 
من زرافه نیستم!
من یک موجود منحصر به فرد هستم ...
مهدی سالم 1
282
0.00
من هم زرافه نیستم علیرضا ذاکری 1399/03/18
عادی
 
صفحه پیشنهادی جدید سایت
آنچه که پیشنهاد میشود در سایت قرار گیرد
علیرضا ذاکری 0
226
0.00  
عادی
 
نجم الدین 0
430
0.00  
عادی
 
مهدی سالم 0
307
0.00  
عادی
 
آخه چه آرزویی؟
مخالفم باهاتون...
ناشناس 1
367
0.00
آرزوهای مهم ما علیرضا ذاکری 1397/03/29
عادی
 
زهرا عزتی 4
522
0.00
. ابوالفضل 1397/03/12
عادی
 
ناشناس 1
348
0.00
آرزوهای شما علیرضا ذاکری 1397/02/17
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
365
0.00  
عادی
 
زهرا عزتی 1
373
0.00
قانون جذب علیرضا ذاکری 1396/10/22
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 1
408
0.00
آرزو های فراموش "نشده" زهرا عزتی 1396/10/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
379
0.00  
عادی
 
حل مساله به روش انیشتین
انیشتین چطور مسائل سخت را حل میکرد؟
علیرضا ذاکری 0
419
0.00  
عادی
 
آرزوی من
یک خاطره از کلاسم در مدرسه
علیرضا ذاکری 0
427
0.00  
عادی
 
انتخاب
زندگی ما حاصل انتخابهای ماست
علیرضا ذاکری 0
414
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
468
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 2
482
0.00
سرکار خانم عزتی علیرضا ذاکری 1396/04/11
آگهی
 
راه اندازی تابلوی آرزوها
تابلوی آرزوها در محل اصلی باشگاه خلاقیت راه اندازی شد
علیرضا ذاکری 4
504
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/04/04
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
517
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
442
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
508
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
459
0.00  
هیجانی
 
انتخاب آرزوها
چطور ارزوها را برای تابلوی آرزوها انتخاب کنیم و بنویسیم؟
علیرضا ذاکری 4
530
0.00
تابلوی آرزوها علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 2
507
0.00
خودت را دوست داشته باش علیرضا ذاکری 1396/03/11
عادی
 
زهرا عزتی 0
463
0.00  
عادی
 
چشم انداز آرزوها
در آینده میخواهیم به چه جایگاهی برسیم؟
علیرضا ذاکری 0
470
0.00  
هیجانی
 
علیرضا ذاکری 0
504
0.00  
عادی
 
علیرضا ذاکری 0
501
0.00  
آگهی
 
علیرضا ذاکری 0
487
0.00  
صفحه: 1/5  [بعدی]
1   2   3   4   5  

ارسالها را نمایش بده: