نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{PRODUCTINFO(productCode=2000000101132)}
{PRODUCTINFO}
{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}
<br><br>
~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
<br>
@#17:- چسب چوب

- آب

- بوراکس

- قاشق

- ظرف

- رنگ#@

~|~

::{picture imageid=12211 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}
<br><br>
__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:چسب چوب را داخل ظرف بریزید.#@

~|~

::{picture imageId=12212 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:یک قاشق آب به آن اضافه کنید.#@
~|~

::{picture imageId=12213 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:کمی رنگ بریزید و خوب هم بزنید تا یک دست شود.#@

~|~


:: {picture imageId=12214 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>
__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:کمی پودر بوراکس را در آب حل کنید.#@


~|~

:: {picture imageId=12215 link=magnify width=250}::
|~|
<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام پنجم#@:~~__

@#13:چند قاشق(مقداری که مایع از حالت چسبندگی خارج شود) از مایعی که درست کرده اید را روی چسب بریزید و خوب هم بزنید#@
~|~

:: {picture imageId=12217 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>
__@#13:اسلایم شما آماده است.می توانید با آن بازی کنید.#@
__ ~|~

::{picture imageId=12218 link=magnify width=250}::

{FANCYTABLE}

tabTitle:@#13:فیلم#@


tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
آشنایی با آزمایش ها و واکنش های شیمیایی

- آشنایی با خواص شیمیایی و فیزیکی مواد مختلف.

tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
((خلاقیت: خمیر جادویی|خمیر جادویی))
((خلاقیت: خمیر بازیگوش|خمیر بازیگوش))

{TABBEDCONTENT}