نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف

محدوده قیمت محصولات

سبدسفارش (خالی)

0 قلم 0 ریال
فاکتور سفارش

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-63Lines: 1-67
 {PRODUCTINFO(productCode=1000000102505)} {PRODUCTINFO(productCode=1000000102505)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 ::برای دیدن تصویر بزرگتر، روی عکس ها کلیک کنید.:: ::برای دیدن تصویر بزرگتر، روی عکس ها کلیک کنید.::
-::{ANIMATEPHOTOS(imageIds=438;437;436)}{ANIMATEPHOTOS}:: +::{ANIMATEPHOTOS(imageIds=437;436)}{ANIMATEPHOTOS}::
 {TABBEDCONTENT()} {TABBEDCONTENT()}
 activeTabTitle: توضیحات activeTabTitle: توضیحات
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ! چه یاد می گیرید؟ ! چه یاد می گیرید؟
-آشنایی با چسبندگی مولکولی +آشنایی با چسبندگی مولکولی
 ! چگونه انجام می دهید؟ ! چگونه انجام می دهید؟
-1. مقداری از مایع حباب ساز را درون ظرف پلاستیکی ریخته تا حدی که کف ظرف کاملا به آن آغشته شود. +1- مقداری از مایع حباب ساز را درون ظرف پلاستیکی ریخته تا حدی که کف ظرف کاملا به آن آغشته شود.
-2. دستگیره را به حلقه متصل کرده و درون ظرف قرار دهید. +2- دستگیره را به حلقه متصل کرده و درون ظرف قرار دهید.
-3. با استفاده از دستگیره، حلقه را به آهستگی از پایین به بالا بیاورید ( این کار را با حرکت آهسته مچ دست از پایین به بالا انجام دهید ) به گونه‌ای که سطحی از مایع، +3- با استفاده از دستگیره،حلقه را به آهستگی از پایین به بالا بیاورید (این کار را با حرکت آهستهمچ دست
-حلقه را فرا گیرد. +از پایین به بالا انجام دهید ) به گونه‌ای که سطحی از مایع،حلقه را فرا گیرد.
-4. وقتی سطحی از مایع، حلقه را فرا گرفت، می توانید به چندین طریق حباب ایجاد ‌کنید. +4- وقتی سطحی از مایع، حلقه را فرا گرفت، می توانید به چندین طریق حباب ایجاد ‌کنید.
  الف- به وسط حلقه بدمید تا حباب های کوچک فراوانی تولید شود.  الف- به وسط حلقه بدمید تا حباب های کوچک فراوانی تولید شود.
  ب- حلقه را به آرامی از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید تا حباب های غول پیکری ایجاد کنید.  ب- حلقه را به آرامی از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید تا حباب های غول پیکری ایجاد کنید.
-! مبانی علمی 
-چسبندگی مولکولی 
 ! شامل چه اجزایی است؟ ! شامل چه اجزایی است؟
-قوطی حاوی مایع حباب ساز +- قوطی حاوی مایع حباب ساز
-یک ظرف پلاستیکی +- یک ظرف پلاستیکی
- یک حلقه پلاستیکی و دستگیره آن +- یک حلقه پلاستیکی و دستگیره آن

((نحوه ی ساخت محلول حباب ساز غول پیکر))
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 tabTitle: فیلم tabTitle: فیلم
-{MEDIA(fileIds=21 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA} +درصورت عدم نمایش فیلم :
-tabTitle: محصولات مشابه یا مرتبط 
-__مصلا ما__ لیست ل مشابه با یک وی کتا:
* ((حباب ساز جادیی دومای)): وی خاه مول
+1- نرم زا VLC ا ز ای لیک [http://www.videolan.org/vlc/index.html] لو کنی ( هماهنگ با موگ ای Mozilla Internet Explorer )


2-
به این ینک [http://www.aparat.com/v/hZ8JR ] مراجعه کنی


{MEDIA(fileIds=174 ,width=600,height=451,autoplay=1 ,download=1
)}{MEDIA}

tabTitle
: مصول شاه یا مبط
 +__محصولات مشابه__
-tabTitle: نا و وصیه ا +((ا ساز ادویی دمایع))
-::__انجمن ها: __ :: :: بحث و تبادل نظر در مورد [mavara-view_forum.php?forumId=29|انجمن مرتبط ا آزمایش]، />طرح پیشنهادات و انتقادات،
بحثای علمی و اعتقادی، ... ::
+((حباب از قاب لمس کوچک))
-* این محصول برای کوکان زیر سه سال منسب نمی اشد. از تاس مایع حباب سز با شم جلوگیری کنید. +(( حبا سا ادیی با دسش 1428 ))
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج‌شنبه 08 بهمن 1394 [07:36]   16   حامد      جاری 
 یکشنبه 29 شهریور 1394 [06:36]   15   حامد      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1394 [10:28]   14   sina_f      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 مرداد 1394 [08:02]   13   sina_f      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 مرداد 1394 [13:41]   12   sina_f      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 دی 1393 [11:36]   11   حامد      v  c  d  s 
 جمعه 05 اردیبهشت 1393 [14:32]   10   محمد یزدان پناه      v  c  d  s 
 شنبه 16 شهریور 1392 [13:50]   9   محمد یزدان پناه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 مرداد 1392 [19:22]   8   امیررضا منتظرین      v  c  d  s 
 شنبه 15 تیر 1392 [12:33]   7   علیرضا سالم      v  c  d  s 
 پنج‌شنبه 30 خرداد 1392 [08:15]   6   امیر خراطی      v  c  d  s 
 پنج‌شنبه 30 خرداد 1392 [07:07]   5   امیر خراطی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 خرداد 1392 [11:44]   4   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:53]   3   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:52]   2   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:32]   1   امیر خراطی      v  c  d  s