نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف

محدوده قیمت محصولات

سبدسفارش (خالی)

0 قلم 0 ریال
فاکتور سفارش

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-74Lines: 1-67
-{FANCYTABLE()}
~w:200 ~|~ ~w:200 ~|~ ~w:200 |~|
~rs:2
~~red:@#24
:حبا دویی ک ای#@~~
+{PRODUCTINFO(productCode=1000000102505)}
{PRODUCTINFO}
::برای یدن وی تر، روی کس ا کلیک کنی.::
 +::{ANIMATEPHOTOS(imageIds=437;436)}{ANIMATEPHOTOS}::
-* ~~green:طبقه ی:~~ ای و سرگرمی +{TABBEDCONTENT()} />activeTabTitle: یا
-* ~~green:رده سنی ا:~~ 3 سا ~~green::~~ 90 ال +{FANCYTABLE(border=0)} />! چه یا ی گیی
-* ~~green:بارد:~~ 1000000102505 +آشنایی با سبندگی مولکولی
-* ~~green:شا آی:~~ 010 +! چگنه انا می ید؟
-* ~~green:قیم:~~ 160,000 ~~green:ریال~~ +1- مقداری از میع حباب ساز را درون ظرف پلاستیکی ریخته تا حدی که کف ظرف کاملا به آن آغشته شود.
-* ~~green:ابعاد:~~ 7.5x7.5x10~~green:سانتی متر~~
~|~
~cs:2
::{picture imageId="438" width=400}::
::ب
رای ی تصیر بزرتر />روی ک کیک کید.::
|~|
+2- دستگیره را ه قه متص ره و درون ف رار دید.
-{FANCYTABLE} +3- با استفاده از دستگیره،حلقه را به آهستگی از پایین به بالا بیاورید (این کار را با حرکت آهسته‌مچ دست
-{TABBEDCONTENT()} />activeTabTitle: ویحا +از پایین ه بالا انجام دهید ) به گونه‌ی که سطحی ا مایع،حلقه را فرا گیرد.
-{FANCYTABLE(border=0)} />! چ یا می گیید؟
شنیی با چسبنگی مولکلی
+4- قتی سطحی ا ماع حلقه را فرا گرفت، می وانید ه چنین طریق حباب یجاد کید.
-! چگونه انجام می دهید؟ 
-1. مقداری از مایع حباب ساز را درون ظرف پلاستیکی ریخته تا حدی که کف ظرف کاملا به آن آغشته شود.  
-2. دستگیره را به حلقه متصل کرده و درون ظرف قرار دهید.  
-3. با استفاده از دستگیره، حلقه را به آهستگی از پایین به بالا بیاورید ( این کار را با حرکت آهسته مچ دست از پایین به بالا انجام دهید ) به گونه‌ای که سطحی از مایع، حلقه را فرا گیرد.  
-4. وقتی سطحی از مایع، حلقه را فرا گرفت، می توانید به چندین طریق حباب ایجاد ‌کنید. 
  الف- به وسط حلقه بدمید تا حباب های کوچک فراوانی تولید شود.  الف- به وسط حلقه بدمید تا حباب های کوچک فراوانی تولید شود.
  ب- حلقه را به آرامی از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید تا حباب های غول پیکری ایجاد کنید.  ب- حلقه را به آرامی از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید تا حباب های غول پیکری ایجاد کنید.
-! مبانی علمی
چسبندگی مولکولی
+
 ! شامل چه اجزایی است؟ ! شامل چه اجزایی است؟
-•قوطی حاوی مایع حباب ساز  
-•یک ظرف پلاستیکی 
-• یک حلقه پلاستیکی و دستگیره آن 
- ~|~ 
-{picture imageId="436" width=280} 
 +- قوطی حاوی مایع حباب ساز
 +- یک ظرف پلاستیکی
 +- یک حلقه پلاستیکی و دستگیره آن
 +((نحوه ی ساخت محلول حباب ساز غول پیکر))
-{picture imageId="437" width=280} 
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
-{MEDIA(fileIds=2 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA} +tabTitle: فیلم /> />درصورت عدم نمایش فیلم :


1- نرم افزار VLC را از این لینک [http://www.videolan.org/vlc/index.html] دانلود کنید ( هماهنگ با مرورگر های Mozilla و Internet Explorer )


2- به این لینک [http://www.aparat.com/v/hZ8JR ] مراجعه کنید
-tabTitle: محصولات مشابه 
-__محصولات مشابه__ لیست محصولات مشابه با یک توضیح کوتاه: +{MEDIA(fileIds=174 ,width=600,height=451,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA}
 +tabTitle: محصولات مشابه یا مرتبط
-__:: آزمیات شابه::__ ::لیت آزمایش های مشابه با یک توضیح کوتاه،::
__:: صفحات جذاب::__ ::لیست در بر گیرنده صفحات جالب دانشنامه مرتبط،::
+__ملت مشابه__
-tabTitle: نا و وصیه ا +((ا ساز ادویی دمایع))
-::__انجمن ها: __ :: :: بحث و تبادل نظر در مورد [mavara-view_forum.php?forumId=29|انجمن مرتبط ا آزمایش]، />طرح پیشنهادات و انتقادات،
بحثای علمی و اعتقادی، ... ::
+((حباب از قاب لمس کوچک))
-* این محصول برای کوکان زیر سه سال منسب نمی اشد. از تاس مایع حباب سز با شم جلوگیری کنید. +(( حبا سا ادیی با دسش 1428 ))
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج‌شنبه 08 بهمن 1394 [07:36]   16   حامد      جاری 
 یکشنبه 29 شهریور 1394 [06:36]   15   حامد      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1394 [10:28]   14   sina_f      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 مرداد 1394 [08:02]   13   sina_f      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 مرداد 1394 [13:41]   12   sina_f      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 دی 1393 [11:36]   11   حامد      v  c  d  s 
 جمعه 05 اردیبهشت 1393 [14:32]   10   محمد یزدان پناه      v  c  d  s 
 شنبه 16 شهریور 1392 [13:50]   9   محمد یزدان پناه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 مرداد 1392 [19:22]   8   امیررضا منتظرین      v  c  d  s 
 شنبه 15 تیر 1392 [12:33]   7   علیرضا سالم      v  c  d  s 
 پنج‌شنبه 30 خرداد 1392 [08:15]   6   امیر خراطی      v  c  d  s 
 پنج‌شنبه 30 خرداد 1392 [07:07]   5   امیر خراطی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 خرداد 1392 [11:44]   4   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:53]   3   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:52]   2   امیر خراطی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 خرداد 1392 [05:32]   1   امیر خراطی      v  c  d  s