نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
خلاقیت: نی غواص خلاقیت: نی غواص [ ◆  نی غواص ] بیشتر... PDF

 افزودن به سبدسفارش

این نی غواص به فرمان شما عمل می کند

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100227

  • قیمت: 20,000 ریال


وسایل مورد نیاز:

- بطری

- نی پلاستیکی

- 5 گیره کاغذ

- کش

- آب

- قیچی
3مراحل انجامگام اول:

نی را نصف کنید و آن رااز وسط تا کنید.
6a88b84a1f6f9b4e09fe5c92f79e6f5d.jpeg
گام دوم:

کش رادور آن بپیچید دقت کنید که کش خیلی سفت نشود.
2c806e4063ce49b8a1d49ff9787bf779.jpeg
گام سوم:

گیره ی کاغذرا از یک سمت کمی باز کنید و از کش رد کنید.
994e4a96d0cf9b49344d8ae971df245a.jpeg
گام چهارم:

چند گیره دیگر داخل کش بیندازید.
072ad90e2e0c079f10ab43fc3acfd164.jpeg


گام پنجم:

بطری را پر از آب کنید ونی را طوری که سر آن به سمت پایین باشد و گیره ها آویزان باشند داخل بطری قرار دهید و در بطری را ببندید.
745a2cbc4aaee5fbe81cd880b0047f95.jpegگام ششم:

با فشار دادن دو طرف بطری نی غواص پایین میرود..
7dab75358ea0dbfadca10e2ef85d7a70.jpegسینا برزویی - 11ساله - مدرسه کلاهدوزدریافت این ویدیوباران حسین زاده - 10 ساله - شعبه اقدسیهدریافت این ویدیوکوروش توانا - 10 ساله - ولیعصردریافت این ویدیو
دریافت این ویدیو

در این آزمایش به وضوح نیروی ارشمیدس را مشاهده می کنیم.
در آزمایش نی غواص, در حقیقت آنچه باعث غواصی نی می شود تقابل پی در پی وزن نی, با نیرویی است که ارشمیدس نامیده می شود!
وزن نـی نیرویی است رو به پایین, که آن را با اضافه کردن گیره های کاغذ به میزانی رسانده ایم که آزمایشمان عملی شود. اگر گیره ها نبود
وزن نـی بسیـار کـم, و اگر گیره ها بیش از حـد سنگیـن بود, وزن نی بسیار زیاد می شد, طوریکه نی دیگر قادر به غواصی نبود. در حالت اول,
نی همواره روی آب شناور می ماند, و در حالت دوم نی غرق می شد.
و اما نیروی ارشمیدس!
اول اینکـه نیـروی ارشمیـدس یـک نیـروی رو بـه بالاست کـه بر نـی وارد مـی شـود, پـس با نیـروی وزن نـی در تقـابـل است.
دوم اینـکه بـزرگـی نیـروی ارشمیـدس, بـه انـدازه ی بـزرگـی نیـروی وزن آب جـابـه جـا شـده توسـط نـی است. یعنی وزن آن
حـجـمـی از آب کـه نـی جـایـش را اشـغـال کـرده! (منـظـور از نـی, نـی و گـیـره هـا و هـوای داخـل نـی اسـت)
وقتی نیروی ارشمیدس بزرگتر از وزن نی باشد, برآیند نیروهای وارد بر نی رو به بالا خواهد بود و نی روی آب شناور می ماند.
و اگـر نیروی ارشمیـدس کمتـر از وزن نـی باشد, برآینـد نیروهای وارد بر نـی رو به پایین خواهـد شد و نی در آب فرو می رود.
وزن نی همواره ثابت است چون جرم نی, جرم گیره ها و جرم هوای داخل نی ثابت هستند.
اما نیروی ازشمیدس می تواند تغییر کند!
چگونه؟!
وقتـی دیـواره هـای بـطـری را فـشـار مـی دهـیـم, آب وارد نـی مـی شـود و هـوای درون نـی را مـتـراکـم مـی کـنـد. آب در واقـع جـای قـبـلـی
خـود را کـه تـوسـط هـوا اشـغـال شـده بـود, پـس گـرفـتـه اسـت و بـنـابـرایـن از اشـغـالگـری نـی غـواص کـاستـه است. پـس حـجـم و جـرم آب
جابه جا شده توسط نی, کم شده است و بنابراین نیروی ارشمیدس کم می شود. در این لحظه نیروی ارشمیدس از وزن نی غواص کمتر است.
برآیـند نیـروهـای وارد بـر نـی به سمت پاییـن است و نـی در بطـری فـرو مـی رود. به محـض اینکـه دیواره های بطری را رها کنیم, آب داخل شده
در نـی بیـرون مـی رود و هـوا جایش را اشغال می کند, پس میزان اشغالگری نی غواص بالا می رود. بنابراین نیروی ارشمیدس زیادتر از وزن نی
می شودو نی را به سطح آب می راند. درواقع می توان گفت نیروی ارشمیدس مقاومتی است که آب در برابر غرق شدن اشیا, از خود نشان می دهد.5482b4d143656c6bffa2375d7f605faa.jpg
5415286739b51296fc6305a4e5c5d071.jpg


محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: پنج‌شنبه 15 خرداد, 1399 [05:11:34 ] توسط pouyamohammadi تعداد بازدید ها: 2273