نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف

محدوده قیمت محصولات

سبدسفارش (خالی)

0 قلم 0 ریال
فاکتور سفارش
خلاقیت: موتور هوموپولار 1 خلاقیت: موتور هوموپولار 1 [ ◆  موتور هموپولار1 ] بیشتر... PDF


یک موتور پر سرعت بسازید!

  • طبقه بندی: خلاقیت و پژوهش

  • رده سنی از: 4 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100678
وسایل مورد نیاز:


-باتری

- آهنربا

- میخ

- سیم تلفن

- گیره کاغذ

موتور هموپولار 1

مراحل انجام
گام اول:

دو طرف سیم را با یک شی تیز لخت کنید.
موتور هموپولار 1گام دوم:

از 1 طرف میخ و از طرف دیگر گیره کاغذ را به آهنربا بچسبانید.
موتور هموپولار 1گام سوم:

میخ را به این شکل به باتری بچسبانید.
موتور هموپولار 1
گام چهارم:

یک سر سیم را به انتهای باتری وصل کنید.
موتور هموپولار 1
گام پنجم:

سر دیگر سیم را هم به آهنریا نزدیک کنید.
موتور هموپولار 1
گام آخر:

گیره کاغذ با سرعت عجیبی میچرخد!
موتور هموپولار 1محمد مهدی محمدی - 10 ساله - مدرسه پارسا :دریافت این ویدیوحامد تقوی - 9 ساله - مدرسه پارسا :دریافت این ویدیوامیر علی ارشاد - 10 ساله - مدرسه پارسا :دریافت این ویدیوصدرا - 8 ساله - کلبه کودکی :دریافت این ویدیوکیارش - 8 ساله - کلبه ی کودکی :دریافت این ویدیوسهیل واشقانی فراهانی-7ساله-مدرسه پند :دریافت این ویدیو
دریافت این ویدیو

هر آهنربا در اطراف خود میدان مغناطیسیایجاد می کندو هر میدان مغناطیسی به سیمی که درون میدان باشد و جریان برق از آن عبور کند نیرو وارد می کند.
در این آزمایش وقتی سیم را با باطری از یک سو و با آهنربا از سوی دیگر تماس می دهیم (در این مرحله آهنربا صرفا به عنوان رسانا استفاده می شود)،
مدار ساده ای شامل باطری و رسانا بسته می شود که حامل جریان برق است.
پس از سوی میدان مغناطیسی ناشی از آهنربا به آن نیرو وارد خواهد شد.
سیم به عنوان بخشی از رسانا، تحت تاثیر این نیرو حرکت نمیکند چرا که ما آن را با دست گرفته ایم
اما سایر بخش های رسانا یعنی میخ و آهنربا ( و در نتیجه ی این دو، گیره ی کاغذ ) در اثر نیرو می چرخند.
جهت این نیرو با استفاده از قانون دست راست در فیزیک، به دقت تعیین خواهد شد.محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: چهارشنبه 23 خرداد, 1397 [13:01:07 ] توسط زهرا سادات تعداد بازدید ها: 1216