نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
خلاقیت: سقوط ممنوع خلاقیت: سقوط ممنوع [ ◆  1 مهره در برابر 14 مهره ] بیشتر... PDF

 افزودن به سبدسفارش

یک مهره چگونه جلوی سقوط اینهمه مهره را می گیرد؟!

  • طبقه بندی: ساخت خانواده باهوش من

  • رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال

  • بارکد: 2000000100760

  • قیمت: 20,000 ریال


وسایل مورد نیاز:

- نخ

- واشر

- بطری
سقوطمراحل انجامگام اول:

مقداری آب درون بطری بریزید.
سقوط
گام دوم:

نخ را به بطری وصل کنید.
سقوط
گام سوم:

واشر را به یک سر نخ گره بزنید.
سقوط
گام چهارم:

اکنون قسمتی که آب دارد را روی انگشت یکی از دستانتان قرار دهید و قسمتی که واشر دارد را با دست دیگر نگه دارید.
سقوطگام پنجم:

واشر را رها کنید واشر به دور انگشتتان می چرخد و مانع از افتادن می شود.
سقوط


آزمایش ها و محصولات مرتبط:

سقوط آهنربا


حامد تقوی _ 9 ساله _ مدرسه پارسادریافت این ویدیوهستی محبوبی _ 8 ساله _ شعبه نگین ظفردریافت این ویدیوپوریا باخدا_6ساله_شعبه نگین ظفردریافت این ویدیوالبرز شریفی نسب _ 6 ساله _ شعبه نگین ظفردریافت این ویدیوباران حسین زاده _ 8 ساله _ شعبه اقدسیهدریافت این ویدیو
دریافت این ویدیو

زمان که مهره ها را رها می کنیم به علت سنگین بودن مهره ها و همچنین وصل بودن یک مهره به نخ دیگر،مهره دور انگشتمان میچرخد و از سقوط مهره های دیگر جلوگیری می کند...

سقوط
سقوط


محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: حامد آخرین اصلاحات: چهارشنبه 06 اسفند, 1399 [08:28:29 ] توسط رویا قاجرلو تعداد بازدید ها: 1131