نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
خلاقیت: برف مصنوعی خلاقیت: برف مصنوعی [ ] بیشتر... PDF

اتمام موجودی
  • طبقه بندی:


  • بارکد:وسایل مورد نیاز:

- آب

- برف مصنوعی

- رنگ (در صورت نیاز)

- بشقاب
برفمراحل انجامگام اول:

روی پودر برف مصنوعی آب بریزید.
برفگام دوم:

کم کم آب را به آن اضافه کنید.
برف
گام سوم:

می توانید کمی رنگ هم به آب اضافه کنید
تا برفتان رنگی شود.
برف
گام چهارم:

برف مصنوعی شما آماده است.
برف
گام پنجم:

نمونه برف مصنوعی رنگی
برف
آزمایش ها و محصولات مرتبط:


خلاقیت: خاک خیس


خلاقیت: سرسره آب


نقاشی روغنی
برف مصنوعی از نوعی پلیمر ساخته شده است(پلیمر نوعی پلاستیک از جنس کربن است), این پلیمرها می توانند تا پنجاه برابر آب را به خود جذب کرده و آن را در خود نگه دارند. البته پس از مدتی آب تبخیر خواهد شد و برف مصنوعی به حالت اولیه خود بازمی گردد.. از این پلیمرها در صنعت پوشک سازی استفاده می شود. همچنین می توان برای حفظ رطوبت مورد نیاز گل در خاک گلدان نیز از این محصول استفاده کرد.

برف
برف


محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: sina_f آخرین اصلاحات: سه‌شنبه 04 آذر, 1399 [09:01:12 ] توسط رویا قاجرلو تعداد بازدید ها: 193